فهرست بستن

بررسی مشکلات، چالش ها و ارائه پیشنهادات مدیران بخش تولید واحدهای آلشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور دکتر سید حسن مهدوی فر (قائم مقام محترم مدیرعامل و معاونت منابع انسانی و پشتیبانی) و دکتر برازش قائم مقام معاونت تولید و آقای احمدی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی  شرکت به همراه مدیران بخش تولید واحد های آلشرود با عنوان بررسی مشکلات ، چالش ها و پیشنهادات برگزار شد .

در این جلسه ۳ ساعته در فضای صمیمانه،  مدیران تولیدی واحد های آلشرود به بیان نقطه نظرات  و مشکلات خود پرداختند و در ادامه دکتر مهدوی فر در مورد چهارچوب های نظام مدیریتی و فرهنگ سازمانی  رهنمود هایی را اشاره نمود .

همچنین قائم مقام محترم مدیرعامل  در بحث نظام آراستگی در محیط کار، طرح طبقه بندی مشاغل فرآیندهای اداری و مالی،  هوشمند سازی و ERP اقدامات انجام شده در جهت افزایش بهره وری بیاناتی ارائه نمودند.

در پایان از پرسنل و مدیران تولیدی واحد های آلشرود با حضور قائم مقام محترم مدیرعامل آقای مهدوی فر عکس جمعی یادگاری گرفته شد.

مطالب مشابه