فهرست بستن

بررسی درخواست ها و مشکلات همکاران واحد آلشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، دیدار وملاقات پرسنل بخش های مختلف واحد آلشرود با دکتر مهدوی فر (قائم مقام محترم مدیرعامل)  و بررسی درخواست ها و  مشکلات همکاران در روز چهارشنبه به تاریخ  ۱۴٠۱/۱۱/۲۶ انجام گرفت.

مطالب مشابه