فهرست بستن

برخی شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر بین ۲ تا ۵ برابر سوددهی داشته اند

 مدیرعامل سازمان اقتصادی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه با بیان اینکه هوشمندسازی فرآیندهای مالی، اداری و منابع انسانی (ERP) و مولد سازی دارایی های راکد شاهراه رشد تولید و بهره وری است، گفت: علاوه بر رشد تولید برخی شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر بین ۲ تا ۵ برابر سوددهی داشته اند.

حفظ بیت المال، افزایش تولید و انجام تعهدات برای ما ارزشمند است و اگر مدیری نتواند این سه اصل را رعایت کند کنار گذاشته می شود.

هدفگذاری امسال ما برای ماه های آتی تولید ۱۲۰ هزار تن گوشت کشور است.

همانند سال گذشته امسال نیز برای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری ده سیاست اجرایی را به شرکت های سازمان ابلاغ کردیم و عموم شرکت ها مکلفند در مسیر تعیین شده فعالیت کنند.

مطالب مشابه