فهرست بستن

بازنشستگی همکاران شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، آخرین روز کاری (بازنشستگی) همکار محترم آقای حسن اژدری؛ کارشناس کنترل تولید و مواد مرغ مادر  پس از ۲۲ سال فعالیت در بهمن ۱۴۰۱ با افتخار به بازنشستگی نائل آمد.

مطالب مشابه