فهرست بستن

بازدید ‌میدانی از کشتارگاه دربال و بررسی عملکرد واحد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، بررسی نحوه عملکردی واحد دربال با حضور: قائم مقام محترم مدیرعامل، سرپرست محترم مدیریت مالی، مدیر محترم دفتر حراست، مدیر محترم دفتر مدیرعامل، مدیر محترم منابع انسانی و پشتیبانی و مسول محترم  هماهنگی واحد های آلشرود (مازندران)  برگزار شد. همچنین بازدید‌میدانی از کشتارگاه واحد دربال شهرستان میاندرودمازندران، برگزاری جلسه رفع موانع و مشکلات کاری ، از ساعت ۱۰ شب  روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه الی ۱ یک‌بامداد  روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ انجام شد.

مطالب مشابه