فهرست بستن

بازدید مهندس قدسی از واحدهای آلشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مدیرعامل محترم هلدینگ کشاورزی کوثر، مهندس قدسی در سه شنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ از  فارم‌های لهاش، رزک و کشتارگاه  آلشرود بازدید سرزده‌ای انجام داد.

سایر اخبار

مطالب مشابه