فهرست بستن

بازدید مشاور محترم مدیر عامل از کشتارگاه دربال

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مشاور محترم مدیر عامل از کشتارگاه دربال در مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ بازدید نمود. در این بازدید میدانی اهم مشکلات موجود در کشتارگاه دربال مشاهده  و مقرر شد در جلسه شورای مدیران طرح مشکل شده و مورد بررسی قرار گیرد.

مطالب مشابه