فهرست بستن

بازدید حسابرس و‌ مدیر مالی شرکت از مجموعه گوشتی فدک

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، حسابرس و‌مدیر مالی شرکت از مجموعه گوشتی فدک در مورخ پنجشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۱ بازدید نمود.

مطالب مشابه