فهرست بستن

بازدید جناب آقای حسین پور مسئول هماهنگی واحد های مازندران در جهت اجرای نظام آراستگی در واحد مربوطه 

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جناب آقای حسین پور مسئول هماهنگی واحد های مازندران از مجموعه انبار مرکزی در جهت اجرای نظام آراستگی در واحد مربوطه در روز دوشنبه ۲۸فروردین۱۴۰۲ بازدید نمود.

مطالب مشابه