فهرست بستن

بازدید از کارخانه دان واحد آلشرود

بازدید دکتر مهدوی فر (قائم مقام محترم مدیرعامل و معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مرغ اجداد زربال) از کارخانه دان واحد آلشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال؛صبح روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ دکتر سید حسن مهدوی فر قائم مقام محترم مدیرعامل به همراه دکتر برازش قائم مقام معاونت تولید، جناب آقای احمدی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، دکتر پهلوان مدیر تولید واحد آلشرود، مهندس رحمان پور  رئیس ارشد کارخانه  از ” قسمت های مختلف کارخانه دان واحد آلشرود” بازدید کردند.

 در ادامه این بازدید دکتر مهدوی فر با حضور در آزمایشگاه تغذیه و  اتاق های بخش تولید مستقر در کارخانه دان درمورد اهمیت نظم و اجرای نظام آراستگی، طبقه بندی اسناد و نحوه مستند سازی، بایگانی اوراق اداری  رهنمودهای لازم را برای بهبود این وضعیت به پرسنل و مسئولین مربوطه داشته  و از نزدیک در جریان روشهایی اجرایی فعالیت های بخش های مختلف فنی، اجرایی، اداری و… آن قرار گرفتند.

مطالب مشابه