فهرست بستن

بازدیدهای پیاپی از آماده‌سازی سالن نمایشگاه تخصصی مسئله محور سازمان اقتصادی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ بازدید شد. از سالن نمایشگاه دیدن شد و به دکتر یوزباشی جهت زحمات برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی مسئله محور سازمان اقتصادی کوثر خداقوت عرض شد.

توسط مسئول روابط عمومی ساعت ۱۰  صبح از آماده‌سازی نمایشگاه در تاریخ اول  اسفند ۱۴۰۱ بازدید شد.

ساعت ۱۰  شب به تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ از آماده‌سازی نمایشگاه بازدید شد با حضور مسئولین شرکت: دکتر مهدوی‌فر ( قائم مقام مدیرعامل محترم شرکت)، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، مسئول روابط عمومی و مدیر حراست بهمراه همکاران

مطالب مشابه