فهرست بستن

بازدیدسر زده و برگزاری جلسه در واحد دربال و آلشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، از کشتارگاه دربال شهرستان میاندرود استان مازندران، سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ شب  الی  ۱ بامداد بازدید سرزده انجام گرفت. در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه، آقای دکتر مهدوی فر قائم مقام مدیرعامل و معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت با حضور در واحد آلشرود در ساعت  ۶/۴۰ صبح   با بررسی و مشاهده میدانی فعالیت ها و نحوه حضور مدیران و کارگران پرداخت. چگونگی اجرای  نظام آراستگی محیطی؛ اجرای مصوبات جلسه ۹ فروردین ماه  و آموزش نحوه تدوین  برنامه ها از دیگر برنامه های این بازدید بشمارد می رود.‌ این بازدید در ساعت ۱۵/۳۰ پایان یافت.

سایر اخبار

مطالب مشابه