فهرست بستن

اولین نشست تخصصی هوشمند سازی سازمان اقتصادی کوثر

اولین نشست تخصصی هوشمند سازی سازمان اقتصادی کوثر در تاریخ شنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۱ با حضور مدیر عامل سازمان دکتر فخاری، مدیران عامل، معاونین مالی و مدیران فناوری اطلاعات کل شرکت های تابعه برگزار شد. دکتر صنعتگر مدیرعامل محترم شرکت اجداد زربال در این نشست تخصصی به ایراد سخنرانی پرداختند و گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده توسط ایشان و تیم ERP ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال نخستین نشست تخصصی هوشمندسازی سازمان با حضور دکتر ناصر فخاری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، دکتر حمیدرضا جعفری معاون برنامه ریزی و اقتصادی، مدیران ارشد سازمان، مدیران عامل و معاونین مالی ومدیران فناوری اطلاعات شرکت های تابعه، در محل مجتمع شهید رسول زاده و با موضوع « معرفی عینی مؤلفه هوشمندسازی از راهبرد اقتصاد رهنما» برگزار شد.

این نشست با قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی آغازشد و جناب آقای دکتر صنعتگر مدیرعامل محترم شرکت مرغ اجداد زربال گزارشی از روند اجرایی هوشمندسازی و بیان مزایای اجرای پایلوت آن در شرکت مرغ اجداد زربال پرداختند.

پس از آن آقای افضل زاده مدیر هماهنگی پروژه های سامانه هوشمند گزارشی از مجموعه اقدامات فنی و توضیحات در خصوص سامانه هوشمند دادند. این نشست با اجرای کلیپ و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان محترم نشست به پایان رسید.

مطالب مشابه