فهرست بستن

اهدا لوح تقدیر به مدیر موفق شرکت

اهدا لوح تقدیر به سرکار خانم نصیریان، مدیر موفق سال ۱۴۰۱ شرکت بر اساس اسامی  مدیران، کارمندان و کارگران نمونه شرکت در سال ۱۴۰۱ که در ارزیابی عملکرد سال گذشته  مورد تقدیر واقع گردیدند.

مطالب مشابه