فهرست بستن

انتصاب رئیس جدید کشتارگاه آلشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، با حضور قائم مقام مدیرعامل محترم شرکت در روز چهارشنبه به تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲؛ ضمن تشکر از زحمات آقای توسلی؛ رئیس جدید کشتارگاه واحد آلشرود جناب آقای مهندس آقاجانی منصوب و حکم ایشان اهدا گردید.

سایر اخبار

مطالب مشابه