فهرست بستن

اطلاع رسانی راهبردهای اساسی و ابلاغی مدیرعامل محترم سازمان و هفت راهبرد شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، راهبردهای اساسی و ابلاغی مدیرعامل محترم سازمان و مطابق فرمایشات اخیرشان هفت راهبرد شرکت در سال ۱۴۰۲  در فضای عمومی ستاد و واحدها اطلاع رسانی گردید.

مطالب مشابه