فهرست بستن

ارائه نیازمندی‌های فناورانه حوزه طیور، توسط کارشناسان شرکت اجداد زربال

نیازمندی‌های فناورانه حوزه طیور، توسط کارشناسان شرکت اجداد زربال برای شرکت های دانش بنیان ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در تاریخ پنجشنبه چهارم اسفندماه ۱۴۰۱ نیازمندی‌های فناورانه حوزه طیور، در محل نمایشگاه بین المللی سالن ۳۸ توسط کارشناسان شرکت اجداد زربال برای شرکت های دانش بنیان ارائه شد.

مطالب مشابه