فهرست بستن

ارائه راهکارهای هوشمند سازی صنعت طیور در جلسه کارگروه تخصصی

اولین جلسه کارگروه مشترک تخصصی هوشمند سازی طیور (شرکت اجداد زربال، شرکت شهاب و شرکت رویش کوثر) در روز چهار شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در واحد تنکابن با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر صنعتگر برگزار گردید.

در این جلسه، اعضای کارگروه به بحث و تبادل نظر در مورد راهکارهای هوشمندسازی صنعت طیور پرداختند. در این راستا، موضوعاتی شامل؛ کنترل تاسیسات و انرژی توسط سیستم های هوشمند سازی. ضد آب بودن سنسورها (IP68). اتصال سیستم های ارتباطی به صورت CAN-BUS و موارد دیگر هوشمند سازی که در بهبود عملکرد صنعت طیور حائز اهمیت میباشد مورد بحث قرار گرفت.

مطالب مشابه