فهرست بستن

آیین اهدای جوایز ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، آیین اهدای جوایز شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت؛ مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ انجام شد.
دریافت لوح شرکت مرغ اجداد زربال توسط دکتر مهدوی‌فر، قائم مقام شرکت و به نیابت از دکتر صنعتگر مدیرعامل محترم شرکت صورت گرفت.

مطالب مشابه