فهرست بستن

آماده سازی بشکه‌های دوددهی جهت جوجه‌ریزی (واحد سپیدان)

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، شستسو، ضدعفونی و بارگیری بشکه‌های دوددهی جهت دوددهی سالن‌های فارم دو  در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ و آماده سازی سالن‌ها جهت جوجه‌ریزی (واحد سپیدان)

مطالب مشابه