فهرست بستن

آماده سازی، جوجه ریزی و بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر از فارم گوشتی دانشگاه پردیس

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، فارم گوشتی دانشگاه پردیس  جهت جوجه ریزی ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱  در استان البرز- کرج آماده سازی شد.

جوجه‌ ریزی در واحد مرکز تحقیقات علوم و فناوری های کوثر

جوجه‌ ریزی در واحد مرکز تحقیقات علوم و فناوری های کوثر انجام شد. در این راستا مهندس پیروی مجری طرح هدف از جوجه ریزی در این مرکز را طبق تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید دانش بنیان بعنوان یک کار کاملا علمی و تحقیقاتی دانست تا بتوان با ثبت روزانه؛  نتایج در سامانه مدیریت زنجیره طیور و ارائه آن به سازمان اقتصادی کوثر شاهد برتری نژاد سویه راس نسبت به سایر سویه ها باشیم.

بازدید مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر از جوجه‌ ریزی در مرکز تحقیقات علوم و فناوری های کوثر 

مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر از جوجه‌ ریزی در مرکز تحقیقات علوم و فناوری های کوثر  بازدید نمود. این بازدید در روز شنبه  به تاریخ بیستم اسفند ماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر صنعتگر مدیرعامل محترم و مهندس پیروی مجری طرح انجام شد.

مطالب مشابه