0
1
متن سوال

آیا گله‌های اجداد تخمگذار و اجداد گوشتی یکی هستند؟

0
0
متن پاسخ

خیر. گله‌های اجداد تخمگذار در نسل دوم خود مرغ‌هایی را تولید می‌کنند که محصول آن‌ها تخم‌مرغ است. در صورتی که گله‌های اجداد گوشتی در نسل دوم خود مرغ و خروس‌هایی را تولید می‌کنند که گوشت آن‌ها در بازار بفروش می‌رسد.

0
0
متن پاسخ

خیر. گله‌های اجداد تخمگذار در نسل دوم خود مرغ‌هایی را تولید می‌کنند که محصول آن‌ها تخم‌مرغ است. در صورتی که گله‌های اجداد گوشتی در نسل دوم خود مرغ و خروس‌هایی را تولید می‌کنند که گوشت آن‌ها در بازار بفروش می‌رسد.

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا