پاسخ داده شده
0
1
متن سوال

باتوجه به بلوغ دیررس خروسهای جدید بهترین زمان شوک نوری خروس و بهترین درصد خروس (شروع) وبهترین زمان اختلاط مرغ وخروس را چه زمانهایی توصیه میفرمایید؟

بهترین پاسخ
0
1
متن پاسخ

لازم به ذکر است شواهدی مبنی بر بلوغ دیررس خروس‌ها در سویه راس وجود ندارد. لذا بهترین زمان شوک نوری بر اساس روند هدایت وزنی در طول دوران پرورش، یکنواختی خروس‌ها و مجموعه اعمال مدیریتی تعیین می‌گردد.
در صورتیکه خروس‌ها بر مبنای پروفایل وزنی سویه هدایت گردیده باشند نیازی به تحریک خارج از موعد آنها نمی‌باشد. بطور کلی تحریک نوری پرنده بایستی از ۱۴۷ روزگی به بعد بر اساس موارد فوق الذکر انجام گیرد.
در رابطه با مخلوط‌سازی نیز توصیه می‌شود این کار از ۲۱ هفتگی به بعد انجام شود. نحوه مخلوط سازی، درصد و مراحل گام به گام آن همراه با ملاحظاتی است که برای جلوگیری از اطاله کلام شما را به راهنمای جدید پرورش راس ۳۰۸ که در سایت اجداد زربال قابل دانلود می‌باشد در صفحه ۵۱ ارجاع می دهیم

    • میهمان
    • 1 سال پیش
    • 1
    به نظرم این پاسخ صحیح نیست .
خوب ترین پاسخ
0
0
متن پاسخ

پاسخ تستی دوم

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا