پرسش های متداول

شماز چیست؟

شماز اولین حرف از کلمات "شرکت مرغ اجداد زربال" می باشد. هدف از بکار گرفتن این اختصار، نامگذاری بهینه در فضای مجازی است.

گله اجداد به چه معنی است؟

در حقیقت اجداد ترجمه واژه انگلیسی Grand Parent به معنای پدربزرگ و مادربزرگ می‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت که نتاج مرغ‌های اجداد (از نظر علمی نسل اول یا F1) ، مرغ‌های مادر بوده و نتاج آن‌ها (از نظر علمی نسل دوم یا  F2) همان پرندگانی هستند که ما محصولاتشان (همان گوشت مرغ یا تخم مرغ) را در بازار می‌بینیم.

آیا گله‌های اجداد تخمگذار و اجداد گوشتی یکی هستند؟

خیر. گله‌های اجداد تخمگذار در نسل دوم خود مرغ‌هایی را تولید می‌کنند که محصول آن‌ها تخم‌مرغ است. در صورتی که گله‌های اجداد گوشتی در نسل دوم خود مرغ و خروس‌هایی را تولید می‌کنند که گوشت آن‌ها در بازار بفروش می‌رسد.

روند عملیات تولید در شرکت‌های اجداد چگونه است؟

گله‌های اجداد معمولاً دارای چهار خط  یا چهار نوع مرغ و خروس می‌باشند که از نظر ژنتیکی با هم متفاوت بوده، اصطلاحاً  خطوط  A و B و C و D نامیده می‌شوند. خطوط A و B به ترتیب خروس و مرغ خط پدری هستند و خطوط C و D به ترتیب خروس و مرغ خط مادری می‌باشند. مرغ و خروس خط پدری و نیز مرغ و خروس خط مادری به طور جداگانه پرورش می‌یابند. سپس در سن ۲۰ هفتگی مرغ و خروس خط پدری باهم و مرغ و خروس خط مادری نیز با هم مخلوط می‌شوند. از خط پدری (یعنی اختلاط خروس A و مرغ B) تخم‌مرغ‌های خط پدری حاصل می‌گردد و از خط مادری (یعنی اختلاط خروس C و مرغ D) تخم‌مرغ‌های خط مادری حاصل می‌گردند. با خواباندن جداگانه این تخم‌مرغ‌ها در ماشین‌های جوجه‌کشی جوجه‌هایی حاصل می‌گردد که به واحدهای پرورش‌دهنده مرغ مادر فروخته می‌شوند.
شایان ذکر است که از خط پدری فقط جوجه خروس و از خط مادری، فقط جوجه مرغ به واحدهای پرورش‌دهنده مرغ مادر فروخته می‌شود.

پس تکلیف جوجه مرغ‌های خط پدری و جوجه‌خروس‌های خط مادری چیست؟

جوجه خروس‌های خط مادری و جوجه‌مرغ‌های خط پدری به عنوان جوجه‌های "آفسکس" (Off-Sex) یا جوجه‌های مازاد پدر و مادر به مرغداری‌های گوشتی فروخته می‌شوند.

آیا جوجه‌های مازاد پدر و مادر گوشتی همان جوجه‌های گوشتی هستند؟

به هیچ عنوان چنین نیست. این جوجه‌ها تیپ گوشتی می‌باشند امّا جوجه گوشتی نیستند. در صورتی که مدیریت پرورش این جوجه‌ها مناسب باشد، بازده آن‌ها بسیار مناسب است.

باتوجه به بلوغ دیررس خروسهای جدید بهترین زمان شوک نوری خروس و بهترین درصد خروس (شروع) وبهترین زمان اختلاط مرغ وخروس را چه زمانهایی توصیه میفرمایید؟

لازم به ذکر است شواهدی مبنی بر بلوغ دیررس خروس‌ها در سویه راس وجود ندارد. لذا بهترین زمان شوک نوری بر اساس روند هدایت وزنی در طول دوران پرورش، یکنواختی خروس‌ها و مجموعه اعمال مدیریتی تعیین می‌گردد.
در صورتیکه خروس‌ها بر مبنای پروفایل وزنی سویه هدایت گردیده باشند نیازی به تحریک خارج از موعد آنها نمی‌باشد. بطور کلی تحریک نوری پرنده بایستی از ۱۴۷ روزگی به بعد بر اساس موارد فوق الذکر انجام گیرد.
در رابطه با مخلوط‌سازی نیز توصیه می‌شود این کار از ۲۱ هفتگی به بعد انجام شود. نحوه مخلوط سازی، درصد و مراحل گام به گام آن همراه با ملاحظاتی است که برای جلوگیری از اطاله کلام شما را به راهنمای جدید پرورش راس    ۳۰۸ که در سایت اجداد زربال قابل دانلود می‌باشد در صفحه ۵۱ ارجاع می دهیم