شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد ضایعات به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان جهت حضور در مزایده و اطلاع از شرایط آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ از طریق تماس با شماره تلفن ۶۶۹۲۷۳۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۳۴ واحد فروش تماس حاصل فرمایند.

  1. دو دستگاه بونکر ضایعاتی به وزن تقریبی ۵ تن

  2. ضایعات ورق و آهن به وزن تقریبی ۶ تن