تاریخچه توسعه شرکت در یک نگاه

zarbalgp2
zarbalgp2

۱۳۷۰/۱۲/۲۸

تأسیس شرکت مرغ اجداد زربال

۱۳۹۳/۱۲/۲۴

سالروز تأسیس باشگاه صادرات شرکت مرغ اجداد زربال

chineh2
chineh2

۱۳۹۵/۰۶/۱۲

یکپارچه شدن با شرکت چینه

۱۳۹۰/۰۷/۰۹

آغاز همکاری شرکت مرغ اجداد زربال با شرکت زرین پرکیان

DSC_0045
DSC_0045

۱۳۹۰/۰۶/۱۲

آغاز فعالیت جوجه کشی شرکت مرغ اجداد زربال در منطقه ضیابر

۱۳۸۹/۰۶/۰۵

آغاز همکاری شرکت مرغ اجداد زربال با شرکت آریا مرغ گیلان (فارم دو)

DSCF7212
DSCF7212

۱۳۸۹/۰۲/۱۰

تأسیس دفتر مرکزی شرکت مرغ احداد زربال در منطقه لاکان، استان گیلان

۱۳۸۷/۰۵/۰۵

آغاز همکاری شرکت مرغ اجداد زربال با شرکت آریا مرغ گیلان (فارم یک)

_MG_3705
_MG_3705

۱۳۸۵/۰۹/۱۸

اولین جوجه ریزی شرکت مرغ اجداد زربال در فارم یک واحد لاکان

DSCF7388
DSCF7388

۱۳۸۵/۰۳/۱۷

اولین جوجه ریزی شرکت مرغ اجداد زربال در فارم‌های دو و سه واحد لاکان

DSCF7034
DSCF7034

۱۳۷۴/۰۸/۱۰

اولین جوجه ریزی نژاد راس در شرکت مرغ اجداد زربال واحد تنکابن

DSCF7424
DSCF7424

۱۳۷۴/۰۱/۲۶

اولین جوجه ریزی واحد سپیدان شرکت مرغ اجداد زربال